دسته بندي ها

جستجو

لينک هاي روزانه

جعبه پیام
امکانات


چیلر به معنای خنک‌ساز یا این که سردساز است . هر جا شما نیاز به خنک‌سازی یک منشا یا این که یک دستگاه داشته باشید چیلرها میتوانند کاربرد داشته باشند .

درین مطلب به جدا سازی چیلرها از ۳ نگرش خوا هیم پرداخت و کاربردهای هریک را تحلیل خوا هیم کرد . شناخت با گونه های چیلر می تواند یک روئت کرد تمامی جانبه درخصوص کارکرد کلی آنان به شما بدهد .

جدا سازی چیلر از نگاه گونه سیکل

چیلرها از لحاظ دسته مکانیزم و سیکلی که دارا‌هستند به دو گونه تقسیم می گردند :

چیلر‌های تبرید تراکمی

چیلرهای تبرید تراکمی از تراکم بخار در یک سیکل معلوم به کارگیری میکنند . سیکل تبرید تراکمی دربرگیرنده ۴ عنصر دارای اهمیت هست که اواپراتور , کمپرسور , کندانسور و شیر انبساط اسم دارا‌هستند , در اواپراتور حرارت از محیط گرفته میگردد و در کمپرسور فشار و دمای مبرد فراتر می رود و آنگاه در کندانسور حرارت خویش را از دست می دهد و مجددا در شیر انبساط مبرد به فشار کاری اواپراتور می رسد و این سیکل دائما تکرار میشود تا خنک‌سازی صورت پذیرد .


چیلرهای جذبی

چیلرهای جذبی سیکل مشابهی دارا‌هستند و در آنان هم کندانسور و شیر انبساط و اواپراتور داریم صرفا تفاوت در دو مورد است نخستین این که مبرد مصرف شده درین سیکل آمونیاک و آب و لیتیم برمید است و مورد دوم تفاوت در مکش و تراکم است .

در سیکل تبرید جذبی تراکم و مکش با دو دستگاه مستقل که جاذب و ژنراتور نامیده میگردند انجام می‌گردد که جاذب جریانی از مبرد را با به کارگیری از پدیده‌ی جذب پدید میاورد و انرژی مایحتاج نیز برخلاف سیکل تبرید تراکمی از جور حرارت است که در جاذب و ژنراتور استعمال میشود .

در شرایط کلی درصورتی که به جای کمپرسور , جاذب و ژنراتور در اختیار بگذاریم و دسته انرژی محل ورود را نیز تغییر تحول دهیم سیکل تبرید جذبی چیلر نامیده می شود .


تقسیم‌بندی چیلرها از لحاظ جور کمپرسور

چیلر اسکرو

چیلر اسکرو یک چیلر تبرید تراکمی است که از کمپرسور اسکرو یا این که چرخشی به کار گیری می نماید . کمپرسورهای اسکرو کار تراکم را با استعمال از چرخش دنده‌ها انجام میدهند و نیروی محل ورود آنان هم عموما برق می باشد .

با این وجود در صورتیکه کمپرسور مستعمل در چیلر از مدل اسکرو باشد به چیلر اسکرو دارای اسم و رسم است .


چیلر اسکرال

کمپرسور اسکرال , تراکم را به راه دیگری انجام می دهند و سعی آنان حول یک پیچ در پیچ می باشد که در درون کمپرسور درنظرگرفته شده شده‌است .

راندمان این چیلرها نسبتا بالا است و چیلرهایی که از این مدل کمپرسور به کارگیری میکنند چیلر اسکرال نامیده میشوند .


چیلر رفت و برگشتی

جور سوم گونه های چیلر , چیلر رفت و برگشتی یا این که متقابل است که از کمپرسورهای رفت و برگشتی به کارگیری می‌نمایند . این چیلرها از به عبارتی سیستم تراکم سیلندر پیستون البته به شکلی پیشرفته‌تر به کار گیری می‌نمایند .

این کمپرسورها به طور معمول سروصدای بیشتری نسبت به سایر دارا هستند ولی برای به کار گیری در سیکل زیاد مطلوب می‌باشند .


قسمت بندی چیلرها از حیث دسته خنک‌سازی

چیلر آب خنک

در چیلر آب خنک , کندانسور تیم به وسیله آب خنک میشود . یعنی در نصیب فوقانی یا این که کناره‌های کویل‌های کندانسور از گنجایش گرمایی ویژه‌ آب به کار گیری می گردد تا کندانسور با‌گاز خنک شود .

درین نصیب عموما ساختمان بلند خنک‌کن نیز داریم که منشا آب به حساب میآید و یک سیستم هیدرولیک مشتمل بر پمپ نیز وظیفه جریان دادن به آب را در باطن سیستم برعهده دارااست .

چیلرهای آب خنک راندمان بالایی دارا هستند ولی وجود یک بخش منقطع با سیستم سبب ساز می گردد تا قیمت‌ آن ها نسبتا فراتر باشد .


چیلر هواخنک

چیلر هوا خنک از فن‌هایی که در نصیب بالایی کندانسور تعبیه شده‌اند برای خنک‌سازی تیم به کارگیری مینماید .

این فن‌ها عموما با سرعت بالایی می چرخند تا به نوعی کندانسور را خنک نمایند و جریان هوا را در قسمت‌های جانبی کویل‌ها ساخت نمایند تا پروسه انتقال حرارت از کندانسور به محیط با سرعت بیشتری صورت پذیرد . تعداد این فن‌ها بسته به مقدار چیلر و مدل کاربرد آن متفاوتند .


موردها به کارگیری از چیلر

چیلرها کاربردهای گوناگونی در صنعت دارا‌هستند . بیشترین کاربرد این چیلرها در تهویه میباشد که می توانند برای خنک‌سازی یک ساختمان یا این که مجتمع بزرگ کاربرد داشته باشند . استفاده‌ی بعدی آن ها در صنعت برای خنک‌سازی ادوات و وسایل هست .

به صورت نمونه در یک نیروگاه برای خودداری از گرم شدن بیشتراز حد ادوات از چیلر به کار گیری می کنند . به صورت کلی هر جا که نیاز به خنک‌سازی وجود داشته باشد چیلرها میتوانند کارکرد داشته باشند .

ارزیابی گونه های چیلر چیلر به معنای خنک‌ساز یا این که سردساز است . هر جا شما نیاز به خنک‌سازی یک منشا یا این که یک دستگاه داشته باشید چیلرها میتوانند کاربرد داشته باشند . درین مطلب به جدا سازی چیلرها از ۳ نگرش خوا هیم پرداخت و کاربردهای هریک را تحلیل خوا هیم کرد . شناخت با گونه های چیلر می تواند یک روئت کرد تمامی جانبه درخصوص کارکرد کلی آنان به شما بدهد . 
جدا سازی چیلر از نگاه گونه سیکل 
چیلرها از لحاظ دسته مکانیزم و سیکلی که دارا‌هستند به دو گونه تقسیم می گردند : 
چیلر‌های تبرید تراکمی 
چیلرهای تبرید تراکمی از تراکم بخار در یک سیکل معلوم به کارگیری میکنند . سیکل تبرید تراکمی دربرگیرنده ۴ عنصر دارای اهمیت هست که اواپراتور , کمپرسور , کندانسور و شیر انبساط اسم دارا‌هستند , در اواپراتور حرارت از محیط گرفته میگردد و در کمپرسور فشار و دمای مبرد فراتر می رود و آنگاه در کندانسور حرارت خویش را از دست می دهد و مجددا در شیر انبساط مبرد به فشار کاری اواپراتور می رسد و این سیکل دائما تکرار میشود تا خنک‌سازی صورت پذیرد . 
چیلرهای جذبی 
چیلرهای جذبی سیکل مشابهی دارا‌هستند و در آنان هم کندانسور و شیر انبساط و اواپراتور داریم صرفا تفاوت در دو مورد است نخستین این که مبرد مصرف شده درین سیکل آمونیاک و آب و لیتیم برمید است و مورد دوم تفاوت در مکش و تراکم است . در سیکل تبرید جذبی تراکم و مکش با دو دستگاه مستقل که جاذب و ژنراتور نامیده میگردند انجام می‌گردد که جاذب جریانی از مبرد را با به کارگیری از پدیده‌ی جذب پدید میاورد و انرژی مایحتاج نیز برخلاف سیکل تبرید تراکمی از جور حرارت است که در جاذب و ژنراتور استعمال میشود . در شرایط کلی درصورتی که به جای کمپرسور , جاذب و ژنراتور در اختیار بگذاریم و دسته انرژی محل ورود را نیز تغییر تحول دهیم سیکل تبرید جذبی چیلر نامیده می شود . 
تقسیم‌بندی چیلرها از لحاظ جور کمپرسور 
چیلر اسکرو 
چیلر اسکرو یک چیلر تبرید تراکمی است که از کمپرسور اسکرو یا این که چرخشی به کار گیری می نماید . کمپرسورهای اسکرو کار تراکم را با استعمال از چرخش دنده‌ها انجام میدهند و نیروی محل ورود آنان هم عموما برق می باشد . با این وجود در صورتیکه کمپرسور مستعمل در چیلر از مدل اسکرو باشد به چیلر اسکرو دارای اسم و رسم است . 
چیلر اسکرال 
کمپرسور اسکرال , تراکم را به راه دیگری انجام می دهند و سعی آنان حول یک پیچ در پیچ می باشد که در درون کمپرسور درنظرگرفته شده شده‌است . راندمان این چیلرها نسبتا بالا است و چیلرهایی که از این مدل کمپرسور به کارگیری میکنند چیلر اسکرال نامیده میشوند . 


چیلر رفت و برگشتی 
جور سوم گونه های چیلر , چیلر رفت و برگشتی یا این که متقابل است که از کمپرسورهای رفت و برگشتی به کارگیری می‌نمایند . این چیلرها از به عبارتی سیستم تراکم سیلندر پیستون البته به شکلی پیشرفته‌تر به کار گیری می‌نمایند . این کمپرسورها به طور معمول سروصدای بیشتری نسبت به سایر دارا هستند ولی برای به کار گیری در سیکل زیاد مطلوب می‌باشند . 
قسمت بندی چیلرها از حیث دسته خنک‌سازی 
چیلر آب خنک 
در چیلر آب خنک , کندانسور تیم به وسیله آب خنک میشود . یعنی در نصیب فوقانی یا این که کناره‌های کویل‌های کندانسور از گنجایش گرمایی ویژه‌ آب به کار گیری می گردد تا کندانسور با‌گاز خنک شود . درین نصیب عموما ساختمان بلند خنک‌کن نیز داریم که منشا آب به حساب میآید و یک سیستم هیدرولیک مشتمل بر پمپ نیز وظیفه جریان دادن به آب را در باطن سیستم برعهده دارااست . چیلرهای آب خنک راندمان بالایی دارا هستند ولی وجود یک بخش منقطع با سیستم سبب ساز می گردد تا قیمت‌ آن ها نسبتا فراتر باشد . 
چیلر هواخنک 
چیلر هوا خنک از فن‌هایی که در نصیب بالایی کندانسور تعبیه شده‌اند برای خنک‌سازی تیم به کارگیری مینماید . این فن‌ها عموما با سرعت بالایی می چرخند تا به نوعی کندانسور را خنک نمایند و جریان هوا را در قسمت‌های جانبی کویل‌ها ساخت نمایند تا پروسه انتقال حرارت از کندانسور به محیط با سرعت بیشتری صورت پذیرد . تعداد این فن‌ها بسته به مقدار چیلر و مدل کاربرد آن متفاوتند . 

موردها به کارگیری از چیلر 
چیلرها کاربردهای گوناگونی در صنعت دارا‌هستند . بیشترین کاربرد این چیلرها در تهویه میباشد که می توانند برای خنک‌سازی یک ساختمان یا این که مجتمع بزرگ کاربرد داشته باشند . استفاده‌ی بعدی آن ها در صنعت برای خنک‌سازی ادوات و وسایل هست . به صورت نمونه در یک نیروگاه برای خودداری از گرم شدن بیشتراز حد ادوات از چیلر به کار گیری می کنند . به صورت کلی هر جا که نیاز به خنک‌سازی وجود داشته باشد چیلرها میتوانند کارکرد داشته باشند . 
برچسب‌ها:
نوشته شده در شنبه 27 مهر 1398 ساعت 8:53 توسط : دانیال معینی | دسته : وبلاگ آموزش | 17 بازدید
  • []


  • سفارش تبليغات
    نماینده میکروتیک | منزل مبله شیراز | تشریفات عروسی | هوش مصنوعی | طراحی بنر | تور چابهار | آموزش تعمیرات | موشن گرافیک | قطعات پکیج ایران رادیاتور | اجاره سوئیت در شیراز | تخفیف300ماده نانو | فرش کاشان | دکتر نوروزیان | پاپ آپ نمایشگاهی | دانلود رایگان فیلم | محمد صفرزاده | آموزش تعمیرات برد | چاپ کارت شناسایی | خرید لباس هندی | محمد دبیری
    X
    تبليغات