» پباده سازی کمپین بازاریابی

برنامهٔ کمپین بازاریابی , برنامهٔ ارتباطی کوتاه - مدت‌تر و یکپارچه‌شده‌ای است که برای استعمال از رسانه‌های دیجیتال , به‌منظور دست‌یابی به مشتری‌های راغب نو و ارتقا فروش پیاده‌سازی می گردد 

پباده سازی کمپین بازاریابی 
برنامهٔ کمپین بازاریابی , برنامهٔ ارتباطی کوتاه - مدت‌تر و یکپارچه‌شده‌ای است که برای استعمال از رسانه‌های دیجیتال , به‌منظور دست‌یابی به مشتری‌های راغب نو و ارتقا فروش پیاده‌سازی می گردد . انگیزه اساسی آن سرگرم شدن مخاطبان و به طور معمول متمرکز بر بازاریابی محتواست .

برنامهٔ کمپین بازاریابی برای آنکه به‌اندازهٔ کافی جامع و حساب‌شده باشد , بایستی ویژگی‌های پایین را داشته باشد :

هدف ها معین و واقع‌گرایانه‌ای داشته باشد که بتوان با اطمینان از قابلیت و امکان دست‌یابی به آنها کلام کرد ;
شایسته ترین راهکار ممکن را چهت نیل به هدف ها داشته باشد ;
جزئیات کافی دربارهٔ اقدامات و فعالیت‌های ضروری برای عملی کردن ایده‌های ارائه شده در راهکار , در آن نوشته شده باشد ;
در آن روشی برای نظارت این قضیه وجود داشته باشد که آیا مسیر فعالیت‌ها به سوی به وقوع پیوستن هدف ها معلوم شده در برنامه پیش می رود یا این که نه .


سازمان‌های بزرگ‌تر از کمپین‌های نگهداری مشتری به کار گیری می کنند . پیش از آنکه کار پباده سازی و به‌راه‌اندازی کمپین استارت شود , می بایست انگیزه آن معین شده باشد . از جمله مهم‌ترین اهدافی که در کمپین‌ها دنبال میگردد می‌توان به موردها پایین اشاره نمود :

معرفی خوبتر و بیشتر مارک و ارتقا محبوبیت آن دربین مخاطبان ;
معرفی جنس نو ;
ارائهٔ محتوا به‌منظور آغاز فعالیت‌های بازاریابی محتوای مربوط به ارتقا مشتری‌های راغب ;
ارتقاء فروش محصول ها شرایط کنونی شرکت‌ها ;
کمپین‌های تبلیغاتی‌ای که انگیزه از آنان ارتقاء فروش , با توصیه تخفیف‌های فصلی است .


غالبا برای پباده سازی کمپین بازاریابی , در حین هر مورد از شش مرحلهٔ یاد شده , می بایست برای موردها ذیل تعریفی ارائه بخشید :

خصوصیات مشتری‌ها و کسانی که با انگیزه کمپین دارای ربط می‌باشند ;
قیمت پیشنهادی متاع یا این که سرویس ها ;
سفارش حیاتی که به عبارتی فراخوان برای مبادرت ( CTA ) است ;
کانال‌های تبلیغاتی‌ای که به مراد ارتقا درایت و تشویق مشتری‌ها به خرید مسئله به کارگیری قرار میگیرند ;
چگونگی حیث کردن سفارش مطرح شده در کمپین در صفحه ها فرود و دیگر قسمت‌هایی که در معرض دید مشتری‌ها قرار می گیرد ;
جدول هنگامی و برنامهٔ چگونگی پیشبرد فعالیت‌ها ;
سازوکار چگونگی برقراری رابطه بیشتر با مشتری‌های راغب ( از روش ارسال پیشنهادها ) ;
چگونگی آنالیز و ارسال گزارش در زمینه‌ی حاصل .


بایستی مشخص و معلوم کنیم که به کجا میخواهیم برسیم .

آن نوع از هدف ها هوشمند کمپین که مشتمل بر تعداد مشتری‌های راغب و فروش بر پایه ی ارتقا دسترسی باشند , کدام‌اند؟
از به‌راه‌اندازی کمپین قصد دست‌یابی به چه هدفی را داریم و در صورتی‌که به آن دست پیدا کردیم , چه‌طور متوجه خوا‌هیم شد؟
تمرکزمان بر مراقبت مشتری‌های کنونی است , یا این که ارتقا تعداد آنها یا این که معرفی خوبتر و بیشتر برند؟
چه مقیاس‌های زمانی‌ای وجود دارند؟
به چه افرادی میخواهیم دسترسی پیدا کنیم؟ قصد تأثیرگذاری بر چه اشخاصی را داریم؟


به‌این معناست که چه‌طور به انگیزه خویش خوا هیم رسید؟ به عبارت دیگر , چگونگی دست‌یابی به هدف ها در راهکار خلاصه میگردد . معلوم کردن راهکار , در مقایسه با بقیه پروسه کار , به فرصت نسبتا کمتری نیاز دارااست , البته این قضیه اصلا از اهمیت آن اندک نمیکند , بخصوص که مشخص‌کنندهٔ مسیر و جهت تاکتیک‌های آیتم به کارگیری هم میباشد .

تاکتیک‌ها در واقع جزئیات راهکار می باشند . به هنگام برنامه‌ریزی برای کمپین , این قضیه بایستی دقیقا معلوم شود که در چه هنگامی , از کدام تاکتیک‌ها می بایست به کار گیری شود؟ تاکتیک‌هایی که تعیین می کنید بایستی تماما در هماهنگ شدن با فعالیت‌های مشتری باشند .


ت یا این که خیر ( و اگر که اینطور نباشد , می‌توان پیش از آن که کار از کار بگذرد , مبادرت به تصحیح یا این که تهیه و تنظیم فعالیت‌ها و برطرف کردن ایرادات کرد ) . چگونگی محاسبه میزان توفیق حاصل‌شده از فعالیت‌های کمپین بازاریابی تا حدود متعددی به اهدافی وابسته است که پیش‌تر , در برنامهٔ بازاریابی مشخص و معلوم شده‌اند .

آخرین مطالب این وبلاگ
پاپ آپ استند پاپ آپ استند،رول آپ استند،میز کانتر
Buy targeted website traffic
Buy website Traffic
Buy Google Search Traffic