» ارزیابی گونه های چیلر

چیلر به معنای خنک‌ساز یا این که سردساز است . هر جا شما نیاز به خنک‌سازی یک منشا یا این که یک دستگاه داشته باشید چیلرها میتوانند کاربرد داشته باشند .


چیلر به معنای خنک‌ساز یا این که سردساز است . هر جا شما نیاز به خنک‌سازی یک منشا یا این که یک دستگاه داشته باشید چیلرها میتوانند کاربرد داشته باشند .

درین مطلب به جدا سازی چیلرها از ۳ نگرش خوا هیم پرداخت و کاربردهای هریک را تحلیل خوا هیم کرد . شناخت با گونه های چیلر می تواند یک روئت کرد تمامی جانبه درخصوص کارکرد کلی آنان به شما بدهد .

جدا سازی چیلر از نگاه گونه سیکل

چیلرها از لحاظ دسته مکانیزم و سیکلی که دارا‌هستند به دو گونه تقسیم می گردند :

چیلر‌های تبرید تراکمی

چیلرهای تبرید تراکمی از تراکم بخار در یک سیکل معلوم به کارگیری میکنند . سیکل تبرید تراکمی دربرگیرنده ۴ عنصر دارای اهمیت هست که اواپراتور , کمپرسور , کندانسور و شیر انبساط اسم دارا‌هستند , در اواپراتور حرارت از محیط گرفته میگردد و در کمپرسور فشار و دمای مبرد فراتر می رود و آنگاه در کندانسور حرارت خویش را از دست می دهد و مجددا در شیر انبساط مبرد به فشار کاری اواپراتور می رسد و این سیکل دائما تکرار میشود تا خنک‌سازی صورت پذیرد .


چیلرهای جذبی

چیلرهای جذبی سیکل مشابهی دارا‌هستند و در آنان هم کندانسور و شیر انبساط و اواپراتور داریم صرفا تفاوت در دو مورد است نخستین این که مبرد مصرف شده درین سیکل آمونیاک و آب و لیتیم برمید است و مورد دوم تفاوت در مکش و تراکم است .

در سیکل تبرید جذبی تراکم و مکش با دو دستگاه مستقل که جاذب و ژنراتور نامیده میگردند انجام می‌گردد که جاذب جریانی از مبرد را با به کارگیری از پدیده‌ی جذب پدید میاورد و انرژی مایحتاج نیز برخلاف سیکل تبرید تراکمی از جور حرارت است که در جاذب و ژنراتور استعمال میشود .

در شرایط کلی درصورتی که به جای کمپرسور , جاذب و ژنراتور در اختیار بگذاریم و دسته انرژی محل ورود را نیز تغییر تحول دهیم سیکل تبرید جذبی چیلر نامیده می شود .


تقسیم‌بندی چیلرها از لحاظ جور کمپرسور

چیلر اسکرو

چیلر اسکرو یک چیلر تبرید تراکمی است که از کمپرسور اسکرو یا این که چرخشی به کار گیری می نماید . کمپرسورهای اسکرو کار تراکم را با استعمال از چرخش دنده‌ها انجام میدهند و نیروی محل ورود آنان هم عموما برق می باشد .

با این وجود در صورتیکه کمپرسور مستعمل در چیلر از مدل اسکرو باشد به چیلر اسکرو دارای اسم و رسم است .


چیلر اسکرال

کمپرسور اسکرال , تراکم را به راه دیگری انجام می دهند و سعی آنان حول یک پیچ در پیچ می باشد که در درون کمپرسور درنظرگرفته شده شده‌است .

راندمان این چیلرها نسبتا بالا است و چیلرهایی که از این مدل کمپرسور به کارگیری میکنند چیلر اسکرال نامیده میشوند .


چیلر رفت و برگشتی

جور سوم گونه های چیلر , چیلر رفت و برگشتی یا این که متقابل است که از کمپرسورهای رفت و برگشتی به کارگیری می‌نمایند . این چیلرها از به عبارتی سیستم تراکم سیلندر پیستون البته به شکلی پیشرفته‌تر به کار گیری می‌نمایند .

این کمپرسورها به طور معمول سروصدای بیشتری نسبت به سایر دارا هستند ولی برای به کار گیری در سیکل زیاد مطلوب می‌باشند .


قسمت بندی چیلرها از حیث دسته خنک‌سازی

چیلر آب خنک

در چیلر آب خنک , کندانسور تیم به وسیله آب خنک میشود . یعنی در نصیب فوقانی یا این که کناره‌های کویل‌های کندانسور از گنجایش گرمایی ویژه‌ آب به کار گیری می گردد تا کندانسور با‌گاز خنک شود .

درین نصیب عموما ساختمان بلند خنک‌کن نیز داریم که منشا آب به حساب میآید و یک سیستم هیدرولیک مشتمل بر پمپ نیز وظیفه جریان دادن به آب را در باطن سیستم برعهده دارااست .

چیلرهای آب خنک راندمان بالایی دارا هستند ولی وجود یک بخش منقطع با سیستم سبب ساز می گردد تا قیمت‌ آن ها نسبتا فراتر باشد .


چیلر هواخنک

چیلر هوا خنک از فن‌هایی که در نصیب بالایی کندانسور تعبیه شده‌اند برای خنک‌سازی تیم به کارگیری مینماید .

این فن‌ها عموما با سرعت بالایی می چرخند تا به نوعی کندانسور را خنک نمایند و جریان هوا را در قسمت‌های جانبی کویل‌ها ساخت نمایند تا پروسه انتقال حرارت از کندانسور به محیط با سرعت بیشتری صورت پذیرد . تعداد این فن‌ها بسته به مقدار چیلر و مدل کاربرد آن متفاوتند .


موردها به کارگیری از چیلر

چیلرها کاربردهای گوناگونی در صنعت دارا‌هستند . بیشترین کاربرد این چیلرها در تهویه میباشد که می توانند برای خنک‌سازی یک ساختمان یا این که مجتمع بزرگ کاربرد داشته باشند . استفاده‌ی بعدی آن ها در صنعت برای خنک‌سازی ادوات و وسایل هست .

به صورت نمونه در یک نیروگاه برای خودداری از گرم شدن بیشتراز حد ادوات از چیلر به کار گیری می کنند . به صورت کلی هر جا که نیاز به خنک‌سازی وجود داشته باشد چیلرها میتوانند کارکرد داشته باشند .

ارزیابی گونه های چیلر چیلر به معنای خنک‌ساز یا این که سردساز است . هر جا شما نیاز به خنک‌سازی یک منشا یا این که یک دستگاه داشته باشید چیلرها میتوانند کاربرد داشته باشند . درین مطلب به جدا سازی چیلرها از ۳ نگرش خوا هیم پرداخت و کاربردهای هریک را تحلیل خوا هیم کرد . شناخت با گونه های چیلر می تواند یک روئت کرد تمامی جانبه درخصوص کارکرد کلی آنان به شما بدهد . 
جدا سازی چیلر از نگاه گونه سیکل 
چیلرها از لحاظ دسته مکانیزم و سیکلی که دارا‌هستند به دو گونه تقسیم می گردند : 
چیلر‌های تبرید تراکمی 
چیلرهای تبرید تراکمی از تراکم بخار در یک سیکل معلوم به کارگیری میکنند . سیکل تبرید تراکمی دربرگیرنده ۴ عنصر دارای اهمیت هست که اواپراتور , کمپرسور , کندانسور و شیر انبساط اسم دارا‌هستند , در اواپراتور حرارت از محیط گرفته میگردد و در کمپرسور فشار و دمای مبرد فراتر می رود و آنگاه در کندانسور حرارت خویش را از دست می دهد و مجددا در شیر انبساط مبرد به فشار کاری اواپراتور می رسد و این سیکل دائما تکرار میشود تا خنک‌سازی صورت پذیرد . 
چیلرهای جذبی 
چیلرهای جذبی سیکل مشابهی دارا‌هستند و در آنان هم کندانسور و شیر انبساط و اواپراتور داریم صرفا تفاوت در دو مورد است نخستین این که مبرد مصرف شده درین سیکل آمونیاک و آب و لیتیم برمید است و مورد دوم تفاوت در مکش و تراکم است . در سیکل تبرید جذبی تراکم و مکش با دو دستگاه مستقل که جاذب و ژنراتور نامیده میگردند انجام می‌گردد که جاذب جریانی از مبرد را با به کارگیری از پدیده‌ی جذب پدید میاورد و انرژی مایحتاج نیز برخلاف سیکل تبرید تراکمی از جور حرارت است که در جاذب و ژنراتور استعمال میشود . در شرایط کلی درصورتی که به جای کمپرسور , جاذب و ژنراتور در اختیار بگذاریم و دسته انرژی محل ورود را نیز تغییر تحول دهیم سیکل تبرید جذبی چیلر نامیده می شود . 
تقسیم‌بندی چیلرها از لحاظ جور کمپرسور 
چیلر اسکرو 
چیلر اسکرو یک چیلر تبرید تراکمی است که از کمپرسور اسکرو یا این که چرخشی به کار گیری می نماید . کمپرسورهای اسکرو کار تراکم را با استعمال از چرخش دنده‌ها انجام میدهند و نیروی محل ورود آنان هم عموما برق می باشد . با این وجود در صورتیکه کمپرسور مستعمل در چیلر از مدل اسکرو باشد به چیلر اسکرو دارای اسم و رسم است . 
چیلر اسکرال 
کمپرسور اسکرال , تراکم را به راه دیگری انجام می دهند و سعی آنان حول یک پیچ در پیچ می باشد که در درون کمپرسور درنظرگرفته شده شده‌است . راندمان این چیلرها نسبتا بالا است و چیلرهایی که از این مدل کمپرسور به کارگیری میکنند چیلر اسکرال نامیده میشوند . 


چیلر رفت و برگشتی 
جور سوم گونه های چیلر , چیلر رفت و برگشتی یا این که متقابل است که از کمپرسورهای رفت و برگشتی به کارگیری می‌نمایند . این چیلرها از به عبارتی سیستم تراکم سیلندر پیستون البته به شکلی پیشرفته‌تر به کار گیری می‌نمایند . این کمپرسورها به طور معمول سروصدای بیشتری نسبت به سایر دارا هستند ولی برای به کار گیری در سیکل زیاد مطلوب می‌باشند . 
قسمت بندی چیلرها از حیث دسته خنک‌سازی 
چیلر آب خنک 
در چیلر آب خنک , کندانسور تیم به وسیله آب خنک میشود . یعنی در نصیب فوقانی یا این که کناره‌های کویل‌های کندانسور از گنجایش گرمایی ویژه‌ آب به کار گیری می گردد تا کندانسور با‌گاز خنک شود . درین نصیب عموما ساختمان بلند خنک‌کن نیز داریم که منشا آب به حساب میآید و یک سیستم هیدرولیک مشتمل بر پمپ نیز وظیفه جریان دادن به آب را در باطن سیستم برعهده دارااست . چیلرهای آب خنک راندمان بالایی دارا هستند ولی وجود یک بخش منقطع با سیستم سبب ساز می گردد تا قیمت‌ آن ها نسبتا فراتر باشد . 
چیلر هواخنک 
چیلر هوا خنک از فن‌هایی که در نصیب بالایی کندانسور تعبیه شده‌اند برای خنک‌سازی تیم به کارگیری مینماید . این فن‌ها عموما با سرعت بالایی می چرخند تا به نوعی کندانسور را خنک نمایند و جریان هوا را در قسمت‌های جانبی کویل‌ها ساخت نمایند تا پروسه انتقال حرارت از کندانسور به محیط با سرعت بیشتری صورت پذیرد . تعداد این فن‌ها بسته به مقدار چیلر و مدل کاربرد آن متفاوتند . 

موردها به کارگیری از چیلر 
چیلرها کاربردهای گوناگونی در صنعت دارا‌هستند . بیشترین کاربرد این چیلرها در تهویه میباشد که می توانند برای خنک‌سازی یک ساختمان یا این که مجتمع بزرگ کاربرد داشته باشند . استفاده‌ی بعدی آن ها در صنعت برای خنک‌سازی ادوات و وسایل هست . به صورت نمونه در یک نیروگاه برای خودداری از گرم شدن بیشتراز حد ادوات از چیلر به کار گیری می کنند . به صورت کلی هر جا که نیاز به خنک‌سازی وجود داشته باشد چیلرها میتوانند کارکرد داشته باشند . 

آخرین مطالب این وبلاگ
پاپ آپ استند پاپ آپ استند،رول آپ استند،میز کانتر
Buy website Traffic
ثبت آگهی رایگان درج آگهی ویژه در بالون آگهی
بلیط هواپیما چارتریخرید بلیط ارزان هواپیما چارتری